จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ ปากคลองกะลาเสใหญ่
  • 27 พ.ค. 2565
  • 655

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ ต.เขาไม้แก้ว จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ได้ขยะ 34.8 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกอื่นๆ พลาสติกอื่นๆ/โฟมกันกระแทก กระสอบ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) และขวดพลาสติกอื่นๆ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทาง การบริหารจัดการ ลดปริมาณ  และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง