ทช. เดินหน้าขออนุญาตใช้ผืนป่าชายเลนระนองสิบชุมชน
  • 28 พ.ค. 2565
  • 635

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดย กรม ทช. มีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 35 คำขอ เป็นพื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวกับ กรม ทช. คือในเขตป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 10 ชุมชนในท้องที่ จ.ระนอง เนื้อที่รวม 128-1-59 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง