สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ ฟื้นฟูป่าชายเลนระยอง
  • 28 พ.ค. 2565
  • 684

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับ บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด 20 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์เส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยการกวาดและเช็ดราวสะพานทางเดิน ในพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง