ชาวเรือแม่น้ำปราณร่วมอนุรักษ์ เก็บขยะตัดตอนก่อนออกทะเลปราณบุรี
  • 28 พ.ค. 2565
  • 723

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม  ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับ ศูนย์สิรินารถราชินี หน่วยงานราชการในพื้นที่ อ.ปราณบุรี ในกิจกรรม "รัก(ษ์) นะ แม่น้ำปราณ" จัดโดย กลุ่มลูกเรือแม่น้ำปราณเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเชิงท่องเที่ยว เครือข่ายรักษ์แม่น้ำปราณ โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน ณ ท่าหลวง (ซอยรัฐบำรุง 13) - สะพานดำ และมีกิจกรรมพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำปราณบุรี ได้ขยะ 500 กก. ขยะส่วนใหญ่เป็น เศษโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง