พาอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลสมุทรสาคร ดูงานธนาคารปูบ้านลุงเจือ
  • 28 พ.ค. 2565
  • 772

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ต้อนรับคณะอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลจากสมุทรสาคร 60 คน พร้อมบรรยายให้ข้อมูลการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานธนาคารปู ของกลุ่มเกษตรกรประมงปากน้ำปราณ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง