คนไชยา รวมใจเก็บขยะชายฝั่งทะเลป่าชายเลน หาดนายอำเภอ
  • 28 พ.ค. 2565
  • 661

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยา โรงเรียนบ้านไทรงาม และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จ.สุราษฎร์ธานี 70 คน จัดกิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเลป่าชายเลน บริเวณหาดนายอำเภอ ม.2 ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ได้ขยะ 2,059 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ขวดเครื่องดื่มแก้ว เศษโฟม และขยะอื่นๆ จากนั้นนำขยะที่เก็บได้ส่งต่อให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพุมเรียง นำไปจัดการตามขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง