ร่วมเทศบาลเมืองแสนสุข จัดงานอนุรักษ์ทะเลบางแสน
  • 28 พ.ค. 2565
  • 19

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ ทสจ.ชลบุรี เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข และบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณทางลงเรือ หลังศาล เจ้าพ่อแสน ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นประธาน ในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “มุมมอง ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” พร้อมบูธงานศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล การจัดการน้ำ การควบคุมจัดการโฟม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง