จับมือ ปตท.สผ. ฟื้นฟูทะเลอ่าวปากพนังฝั่งตะวันออก
  • 28 พ.ค. 2565
  • 663

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลาง ณ กลุ่มพัฒนาประมงบ้านชายทะเล ม.1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนชายฝั่งในการจัดวางซั้งสร้างบ้านปลา 20 ชุด พร้อมทุ่นเครื่องหมายแสดงแนวเขตอนุรักษ์ฯ ความยาว 1,000 เมตร การปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า 2,000,000 ตัว ตามโครงการสร้างบ้านปลาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (งบสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.สผ.) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเข้ามาอาศัย และสามารถสร้างอาชีพ รายได้ให้ชุมชนชายฝั่งในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ภายในงานมีการเปิดจุดบริการเคลื่อนที่ในการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ได้เพิ่มอีก 32 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง