เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูทะเลบ้านน้ำบ่อตะวันออก ทะเลปะนาเระ
  • 28 พ.ค. 2565
  • 667

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) พร้อมด้วย อบต.บ้านน้ำบ่อ ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จังหวัดปัตตานี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ ผู้นำเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ 170 คน จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม และวางซั้งเชือก 30 ชุด ณ ชายหาดชุมชนบ้านน้ำบ่อตะวันออก ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยมี นายสูดิน โตะพา นายก อบต.บ้านน้ำบ่อ เป็นประธาน เก็บขยะได้ 588.50 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นเศษโฟม เศษพลาสติก ถุงก๊อปแก๊ป พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในพื้นที่ให้มีการจัดเก็บ และทิ้งขยะบริเวณที่จัดไว้ให้ เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะไหลลงสู่ทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง