นำเรือ ทช. เคลียร์คลองเปิดทางน้ำนครชัยศรี
  • 28 พ.ค. 2565
  • 669

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช. 2 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ 9 นาย ปฏิบัติการกำจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ บริเวณรอยต่อพื้นที่ จ.นครปฐมและสมุทรสาคร ในคลองบางกระจัน ม.1 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยใช้เรือดัน ดึง ผักตบชวาและขยะชนิดอื่นๆ เข้าหารถแบคโฮ เพื่อตักขึ้นรถบรรทุกนำไปกำจัดต่อไป โดยสามารถจัดเก็บผักตบชวาและขยะชนิดอื่นๆ ได้รวมประมาณ 15,000 กก.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง