พาสำรวจความสมบูรณ์ แหล่งหญ้าทะเลโดยรอบเกาะสมุย
  • 28 พ.ค. 2565
  • 238

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลโดยรอบเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี บริเวณแหลมสำโรง แหลมใหญ่ หน้าทอน และบ้านแหลมดิน พบหญ้าทะเลรวม 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล ซึ่งเป็นชนิดเด่น รองลงมาเป็น หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้ากุยช่ายเข็ม และหญ้าใบมะกรูด สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ปานกลาง คุณภาพน้ำเบื้องต้น น้ำค่อนข้างขุ่น ความลึกประมาณ 1 เมตร ความโปร่งใส 0.3-1.0 เมตร อุณหภูมิน้ำ 28-29 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30-31 ppt. และความเป็นกรด-ด่าง 8.06-8.13 ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายละเอียดปนโคลนและซากปะการัง นอกจากนี้ยังพบหญ้าคาทะเลมีดอกที่รับการผสมแล้ว และมีผลแก่ซึ่งได้เก็บรวบรวมมาเพื่อเพาะเลี้ยงใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง