สำรวจคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งสมุทรสาคร-เพชรบุรี
  • 28 พ.ค. 2565
  • 31

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ติดตามตรวจสอบสถานะคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร-จ.เพชรบุรี โดยตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐาน เก็บตัวอย่างน้ำทะเล สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอนพืช แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล เบื้องต้นพบว่า ปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ ประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ยกเว้นสถานีคลองประมง และปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ ไม่พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี และการรั่วไหลของน้ำมันในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง