เครือข่ายเกาะคอเขา ช่วยเต่าป่วยเกยตื้นติดเศษอวน
  • 28 พ.ค. 2565
  • 686

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน รับแจ้งจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พบเต่ามีชีวิตเกยตื้น มีสภาพอ่อนแรงและพบรอยแผลเปื่อยทั่วร่างกาย โดยเต่ามาพร้อมกับขยะทะเลประเภทเศษอวนและเชือก ผลการตรวจสอบพบเป็นเต่าหญ้า ขนาดความยาว 42 ซม. ความกว้าง 39 ซม. น้ำหนักประมาณ 2 กก. อยู่ในช่วงวัยเด็ก ยังไม่สามารถระบุเพศได้ มีสภาพอ่อนแรง ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับผอม บริเวณร่างกายและใบพายพบแผลเปื่อย จึงเคลื่อนย้ายไปอนุบาลรักษาต่อ ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง