ปธส. ปลูกป่าชายเลนและปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ทะเลภูเก็ต
  • 29 พ.ค. 2565
  • 655

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วย ทสจ.ภูเก็ต สำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 ( ปธส.8) เจ้าหน้าที่บริษัทเกรทโกลฟ ไทยแลนด์ จำกัด เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ 150 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณบ้านพารา ม.4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยปลูกต้นโกงกาง 800 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำและปลากะพง  80,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและทะเล คืนความสมบูรณ์และเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเลไทย ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างยั่งยืนตลอดไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง