พาชมฝูงโลมาหลังโหนก บริเวณอ่าวปากพนังตอนใน
  • 30 พ.ค. 2565
  • 676

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รายงานผลการสำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากพื้นที่ชายฝั่ง จ.นครศรีธรรมราช พบสัตว์ทะเลหายาก 1 ชนิด ได้แก่ โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis) ประมาณ 13 ตัว บริเวณอ่าวปากพนังตอนใน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในจำนวนนี้พบเป็นโลมาคู่แม่ลูก 2 คู่ มีพฤติกรรมว่ายน้ำใกล้ตัวแม่ พบพฤติกรรมว่ายน้ำเดินทาง และไล่จับอาหาร จากการตรวจสุขภาพพบว่าโลมามีร่างกายสมบูรณ์ โดยมี body condition score เฉลี่ยอยู่ที่ 3/5 อัตราการหายใจเฉลี่ย 7-8 ครั้ง / 5 นาที ขึ้นกับพฤติกรรมของโลมา เสียงหายใจชัด สั้น ไม่พบเสียงหายใจผิดปกติ พบว่าลูกมีรอยฟันที่เรียกว่า rake mark ซึ่งเป็นร่องรอยปกติที่เกิดจากพฤติกรรมแบบฝูง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง