กรมทะเล เตรียมความพร้อมจัดงานวันทะเลโลกที่อ่าวป่าตอง
  • 31 พ.ค. 2565
  • 51

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2565 โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้บริหารกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันทะเลโลก โดยมีประเด็นสำคัญในการจัดเตรียมสถานที่ การประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดเตรียมสุนทรพจน์ของท่านรัฐมนตรี การจัดทำ VTR วันทะเลโลก การจัดลำดับพิธีการ/รูปแบบพิธีเปิดบนเวที และการจัดเตรียมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล โดยการจัดงานวันทะเลโลกประจำปี 2565 จะเป็นการจัดภายใต้แนวคิด "รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร" ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 บริเวณสวนสาธารณะลานโลมา ชายหาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต โดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง