เปิดแล้ว การประชุม 3RproMar Regional Workshop Series
  • 31 พ.ค. 2565
  • 57

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ร่วมพิธีเปิดการประชุม 3RproMar Regional Workshop Series ครั้งที่ 1 ในฐานะประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (AWGCME) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัย ทช. ร่วมกล่าวรายงานในหัวข้อ Current status of marine litter issue in ASEAN and the progress of the ASEAN RAP for Combating Marine Debris ในฐานะหน่วยประสานงานหลักในคณะทำงาน AWGCME ของประเทศไทย ทั้งนี้ การประชุมจะมีขึ้นในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบผสม (Hybrid) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเล  (ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris (ASEAN RAP) รวมทั้งการสำรวจโอกาสในการนำ 3RproMar มาสนับสนุนการดำเนินงานของ ASEAN RAP และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งด้านนโยบาย การวิจัย นวัตกรรม การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และการตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลจากกิจกรรมบนบก ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง