ตรวจสอบชายหาดคึกคัก พบถูกคลื่นกัดเซาะประชาชนเดือดร้อน
  • 31 พ.ค. 2565
  • 45

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) พร้อมด้วย ทสจ.พังงา เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ตรวจสอบสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ต.ตึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พบว่ามีลมพายุพัดคลื่นทะเลกระทบชายฝั่งอย่างรุนแรง และเกิดความเสียหายต่อชายฝั่งจริง เนื่องจากช่วงนี้ได้มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามันและอ่าวไทย ประกอบกับในบริเวณชายหาดคึกคักมีการก่อสร้างโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในลักษณะกำแพงกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรง โดยเจ้าของที่ดินริมชายหาดบางราย ทำให้ส่งผลกับพื้นที่ชายฝั่งถัดไปถูกกัดเซาะเสียหายรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดพังงาและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ติดตาม ดูแล เฝ้าระวังพื้นที่ชายฝั่งบริเวณดังกล่าวอยู่ตลอด โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการเสนอโครงการฟื้นฟูชายหาดคึกคักแบบบูรณาการ (จัดสร้างโดมทะเลและเสริมทรายชายหาด) ต่อ ครม.สัญจร จ.ภูเก็ต ซึ่ง ครม.ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 แต่ขาดงบประมาณในการดำเนินการ และวันที่ 14 กันยายน 2564 จังหวัดพังงาได้เห็นชอบให้กรมเจ้าท่า ศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลักถึงแหลมปะการัง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งกรมเจ้าท่าได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการตลอดจนได้งบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยํูระหว่างการดำเนินโครงการ ส่วนการแก้ไขระยะสั่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จังหวัดพังงาได้มอบให้สำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) เสนอโครงการทดลองปักไม้ดักทรายเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ระบบหาดบ้านน้ำเค็ม ระบบหาดคึกคัก ระบบหาดบ้านท่านุ่น จ.พังงา ซี่งขณะนี้โครงการรอความเห็นชอบจากต้นสังกัด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง