ปลูกป่าชายเลนคลองท่อม ในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
  • 31 พ.ค. 2565
  • 643

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับอำเภอคลองท่อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 80 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดขยะ ทำความสะอาด และปลูกป่าชายเลน บริเวณน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม ม.8 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง