พัฒนาป่าชายเลนคลองวาฬ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
  • 31 พ.ค. 2565
  • 671

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติคลองวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติคลองวาฬ ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง