จิตอาสาสมุทรสาคร จัดพัฒนาชายฝั่งในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ
  • 31 พ.ค. 2565
  • 647

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร สาธารณสุขอำเภอ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอเมือง เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก และประชาชนในพื้นที่ 200 คน ในกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สะพาน/ชายฝั่งทะเล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายณรงค์ รักน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน โดย กรม ทช. ได้สนับสนุนเรือเก็บขยะ ทช.04 ล่องแม่น้ำท่าจีนสามารถเก็บขยะได้ 1,246 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขยะอินทรีย์ กล่องโฟม ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่น ๆ และกระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง