พาตรวจแนวฝั่งปัตตานี เช็คสถานภาพชายฝั่งหาดปะเสยะวอ
  • 31 พ.ค. 2565
  • 634

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) สำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่ง พื้นที่แนวชายฝั่งหาดปะเสยะวอ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางนรา มีลักษณะเป็นหาดทราย มีสภานภาพชายฝั่งสมดุล พบเพียงร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งปรากฏในลักษณะแบบหน้าผาทราย ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการกัดเซาะชายฝั่งแบบต่อเนื่องจากเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง (offshore breakwater) และเขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) ปากน้ำสายบุรี ทางด้านทิศใต้ โดยมีทิศทางการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และพบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ กล่องกระชุหิน และกำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได ซึ่งไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง