เยาวชนเทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมใจปลูกป่าชายเลน
  • 31 พ.ค. 2565
  • 701

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 50 คน ร่วมในกิจกรรมของโครงการร่วมใจปลูกด้วยสองมืออนุรักษ์ป่าชายเลน ประจำปี 2565 จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา เป็นประธาน ในงานมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และบรรยายให้ความรู้เรื่อง ระบบนิเวศป่าชายเลน การปลูกต้นไม้ป่าชายเลน 100 ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ระบบนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง