ติดประกาศ แจ้งครั้งสุดท้ายให้ออกจากพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนนครฯ
  • 31 พ.ค. 2565
  • 63

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับคดี สำนักงานบังคับคดี จ.นครศรีธรรมราช  นำประกาศบังคับคดีไปติด ตามคำพิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหมายบังคับคดีให้ขับไล่ผู้บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนออกจากป่าที่เกิดเหตุ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนปากพยา-ปากนคร ท้องที่ ม.1 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภายใน  15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ หากพ้นกำหนดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง