เก็บอีก ขยะลอยน้ำก่อนออกทะเลจากปากคลองปากบารา
  • 31 พ.ค. 2565
  • 673

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณปากคลองปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ได้ขยะ 70.8 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ถุงก๊อบแก๊บ ขวดพลาสติกอื่นๆ และขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ลด เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลสตูลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง