ชาวอ่าวลึกพัฒนาชายฝั่ง เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • 31 พ.ค. 2565
  • 461

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ อำเภออ่าวลึก เทศบาลตำบลแหลมสัก อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กำนันต.แหลมสัก คณะครูและนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.อ่าวลึก อสม.ต.แหลมสัก และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ 250 คน ในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” มีการเก็บขยะพัฒนาชายฝั่งทะเล/สะพาน บริเวณ ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีนายสมยศ ณ นคร นายอำเภออ่าวลึก เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะและป้องกันไม่ให้ขยะไหลลงสู่ทะเล และเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง