ปีนี้แนวปะการังฝั่งตะวันออก สถานการณ์ปลอดภัยแล้ว
  • 1 มิ.ย. 2565
  • 20

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเล ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 บริเวณสถานีสำรวจสะพานท่าเรือเกาะมันใน อุณหภูมิอยู่ในช่วง 29.15–32.09 องศาเซลเซียล ทั้งนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลลดลงต่ำกว่า 31 องศาเซลเซียส และจากการสำรวจเบื้องต้น ไม่พบปะการังฟอกขาว โดย National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมิถุนายน 2565 ไม่พบแนวโน้มผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อาจมีต่อการเกิดปะการังฟอกขาว ทั้งนี้ จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไป พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ ๒ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง