พาน้องๆ สามเสน เรียนรู้ฟื้นฟูทะเลอ่าวไทยตอนบน
  • 6 มิ.ย. 2565
  • 102

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ต้อนรับคณะของ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 45 คน ในโอกาสเดินทางมาเรียนรู้และทำกิจกรรมในพื้นที่สมุทรสาคร พร้อมจัดบรรยายให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปลูกป่าชายเลน 60 ต้น และเก็บขยะในป่าชายเลนได้ 850 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เศษโฟม กระป๋องเครื่องดื่ม และขวดพลาสติกอื่นๆ

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง