จัดงานวันทะเลโลก ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
  • 9 มิ.ย. 2565
  • 482

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) จัดกิจกรรมวันทะเลโลก (World Ocean Day) ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ Revitalization : Collective Action for the Ocean “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีหน่วยงานราชการในจังหวัดสมุทรสาคร อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เข้าร่วม 300 คน ภายในงานมีกิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการขยะทะเล โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก นิทรรศการนวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าจากขยะทะเล จัดโดยสำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม. การจัดเสวนาหัวข้อ เสวนาปัญหาขยะทะเล และการบริหารจัดการ จากต้นน้ำ ปลายน้ำ และกลางน้ำ โดยกลุ่มตัวแทนภาครัฐและภาคประชาชน การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 99,999 ตัว การสาธิตการจัดเก็บขยะในแม่น้ำท่าจีน โดยเรือทรัพยากร 04 การเก็บขยะในคลองมหาชัย และแม่น้ำท่าจีน โดยทีมจากค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ได้ขยะทั้งสิ้น 940 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ถุงพลาสติกทั่วไป ถุงก๊อบแก๊บ ขวดพลาสติกอื่นๆ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และเศษพลาสติกอื่นๆ และได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบางตำบลบางหญ้าแพรก นำขยะที่ได้ไปกำจัดอย่างถูกต้อง ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง