กรมทะเล จัดใหญ่ วันทะเลโลกดึงทุกภาคส่วนแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย
  • 9 มิ.ย. 2565
  • 491

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Revitalization : Collective Action for the Ocean” หรือ “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร" พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่วโลก โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้บริหารในสังกัดกระทรวง ทส. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ บริเวณสวนสาธารณะลานโลมา ชายหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 
🐬 ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการสาธิตช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงกิจกรรมบนเวที อาทิ การกล่าวถึงบทบาทขององค์กรกับสถานการณ์ทะเลโลก จากองค์กรระหว่างประเทศ การลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำ การรับมอบเงินบริจาคเพื่อศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร พิธีมอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักดำน้ำอาสาสมัคร นอกจากนี้ รมว.ทส. ได้ให้เกียรติกล่าวสุนทรพจน์สถานการณ์และการฟื้นฟูทะเลไทย พร้อมทั้งนำคณะร่วมปล่อยเต่าทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติ 60 ตัว 
🐬 สำหรับการจัดงานวันทะเลโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมหาสมุทรไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก อีกทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงอุดมสมบูรณ์และสวยงามตราบจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง