ชาวกะเปอร์ ปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
  • 10 มิ.ย. 2565
  • 82

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับ กลุ่มเครือข่าย อสทล.กะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน 50 คน จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ป่าชายเลนท้องที่อ่าวท่าหิน บ้านบางเบน ม.3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ 1,400 ต้น เนื้อที่ 3 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง