คุณภาพน้ำทะเลระยอง-จันทบุรี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
  • 10 มิ.ย. 2565
  • 87

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี และพื้นที่หนองพลอง แสมภู่ ปากน้ำประแส ร็อกการ์เด้น เกาะขี้ปลา และหมู่เกาะมัน จ.ระยอง เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ (มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1, 2, 3 และ 4 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์แหล่งปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการนันทนาการ) (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ,2564) และศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล บริเวณเกาะมันกลาง เกาะมันใน และเกาะขี้ปลา จ.ระยอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง