เครือข่ายนักดำน้ำเกาะเต่า สำรวจระบบนิเวศปะการัง
  • 10 มิ.ย. 2565
  • 16

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก และศูนย์วิย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจและประเมินระบบนิเวศปะการัง รวมถึงถ่ายทอดความรู้การสำรวจปะการังแบบรีฟวอช (REEF WATCH) ตามแนวทางของกรีนฟินส์แก่นักดำน้ำที่สนใจ โดยร่วมกับเครือข่ายนักดำน้ำของเกาะเต่า ณ อ่าวแม่หาด เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ผลการสำรวจพบว่าน้ำทะเลลึกประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิน้ำประมาณ 30 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัยใต้น้ำประมาณ 5 เมตร ปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังเขากวางพุ่ม (Acropora spp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังดอกเห็ด (Fungia sp.) พบการกัดกินสาหร่ายของปลานกแก้วบนปะการังโขด พบสัตว์ในแนวปะการัง ได้แก่ หอยมือเสือ (Giant Clam) ปลิงดำ (Holothuria atra) ไม่พบปะการังฟอกขาว นอกจากนี้ได้หารือเกี่ยวกับการหาพื้นที่จัดวางทุ่นลอยน้ำสำหรับเรือหางยาว เพื่อรับส่งนักท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง