เครือข่ายปะนาเระ สร้างบ้านปลาเสริมสมบูรณ์ทะเล
  • 11 มิ.ย. 2565
  • 276

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) พร้อมด้วย ร้อยเอกโกศล ทองดี ผบ.ร้อย.ทพ. 4214 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสร้างบ้านปลา (ซั้งชุมชน) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลโดยชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำวัยอ่อนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ภายใต้โครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปี 2565 ณ สมาคมชาวประมงพื้นบ้านปะนาเระ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง