ส่งท้าย จัดงานวันทะเลโลกที่ทะเลตรัง ชูแคมเปญ ตรังปลอดโฟม
  • 16 มิ.ย. 2565
  • 226

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 500 คน จัดกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลก 2565 "รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร" ชูแคมเปญ ตรังเมืองปลอดโฟม ลดพลาสติก ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว โดยมีนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. ผู้ตรวจราชการ ทส. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชน ณ ท่าเทียบเรือปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง สำหรับการจัดงานวันทะเลโลกครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักทะเล และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมประกาศเจตนารมย์ "ตรังเมืองปลอดโฟม" ลด ละ เลิก การใช้โฟม ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกอีกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง