คลายกังวล ปีนี้ปะการังรอดปลอดภัยจากฟอกขาว
  • 16 มิ.ย. 2565
  • 22

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน และอ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565 บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน มีค่าอุณหภูมิ 29.15-32.39 องศาเซลเซียส และบริเวณอ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน มีค่าอุณหภูมิ 27.86 -32.60 องศาเซลเซียส และไม่พบปะการังฟอกขาว โดย National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมิถุนายน 2565 ไม่พบแนวโน้มผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อาจมีต่อการเกิดปะการังฟอกขาว ทั้งนี้ จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง