สำรวจโลมา อ่าวตะเสะ เกาะสุกร ในทะเลตรัง
  • 17 มิ.ย. 2565
  • 287

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง สำรวจการแพร่กระจายของโลมาโดยวิธี Acoustic Survey โดยใช้เครื่อง Echo sounder แบบ Tow type (underwater acoustic recorder) ด้วยวิธีการสำรวจรูปแบบ Line transect บริเวณพื้นที่อ่าวตะเสะ เกาะสุกร และพื้นที่ใกล้เคียง จ.ตรัง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - จีน ด้านทะเลเรื่อง “Marine Endangered Species Researches (MESR)” ทั้งนี้ ในช่วงสำรวจด้วยวิธี acoustic พบโลมาหลังโหนก บริเวณเกาะเหลาเหลียง 2 ตัว หน้าหาดสำราญ 2 ตัว ทิศตะวันตกของเกาะสุกร 5 ตัว ทิศใต้ของเกาะสุกร 1 ตัว ทิศตะวันออกของเกาะสุกร 1 ตัว และพบโลมาอิรวดี บริเวณหน้าท่าเรือเกาะสุกร 5 ตัว ทิศตะวันออกของเกาะสุกร 7 ตัว กำลังว่ายน้ำหาอาหาร จากนั้นจึงเก็บกู้เครื่องมือสำรวจ และบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม A-tag Analysis towed ในการวิเคราะห์ผลการบันทึกคลื่นเสียง เพื่อประเมินจำนวนประชากรและการแพร่กระจายของโลมาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง