ย้ายปลูกต้นหญ้าคาทะเล ลงทะเลอ่าวบางพัฒน์
  • 18 มิ.ย. 2565
  • 76

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน นำต้นหญ้าคาทะเล ที่ได้จากการเพาะเมล็ดในกระถางใยมะพร้าว (สามารถย่อยสลายได้) ภายในโรงเพาะเลี้ยง อายุ 5 เดือน 360 กระถาง 1,800 ต้น ลงปลูกในพื้นที่บริเวณอ่าวบางพัฒน์ อ.เมือง จ.พังงา โดยพื้นที่ที่ปลูกมีลักษณะเป็นดินทรายปนโคลนและเศษเปลือกหอย การปลูกโดยวิธี Line transect 4 แนว ๆ ละ 5 จุด แต่ละแนวห่างกัน 5 เมตร ปลูกจุดละ 90 ต้น/18 กระถาง การปลูกใช้เสียมงัดดินให้มีช่องว่าง และนำหญ้าคาทะเลที่มีรากฝอยสอดลงไป แล้วกลบทับดินต้นหญ้าคาทะเล นำไม้เสียบลูกชิ้นปักลงไปเพื่อป้องกันการพัดพาของกระแสน้ำ และหลังจากนี้จะมีการติดตามผลและเก็บข้อมูลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง