แนวปะการังเขตอ่าวไทยตอนกลางปีนี้ รอดแล้วไม่พบฟอกขาว
  • 18 มิ.ย. 2565
  • 46

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจเก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณเกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา  และเกาะลังกาจิว จ.ชุมพร และเกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี และตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ผลคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก data Temperature logger พบว่าที่เกาะไข่ 25.90-33.64 °C เกาะง่ามใหญ่ 28.26-32.08 °C เกาะลังกาจิว 26.29-30.45 °C เกาะมาตรา 27.96-32.60 °C และเกาะพะลวย 26.49-34.79 °C จากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าสูงสุดประมาณปลายเดือนเมษายน และมีแนวโน้มลดลง และจากการสำรวจแนวปะการังเบื้องต้นไม่พบการฟอกขาว ซึ่งสอดคล้องกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมิถุนายน ปะการังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง