แนวปะการังเขตอ่าวไทยตอนกลางปีนี้ รอดแล้วไม่พบฟอกขาว
  • 18 มิ.ย. 2565
  • 719

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจเก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณเกาะไข่ เกาะง่ามใหญ่ เกาะมาตรา  และเกาะลังกาจิว จ.ชุมพร และเกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี และตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ผลคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล สำหรับข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก data Temperature logger พบว่าที่เกาะไข่ 25.90-33.64 °C เกาะง่ามใหญ่ 28.26-32.08 °C เกาะลังกาจิว 26.29-30.45 °C เกาะมาตรา 27.96-32.60 °C และเกาะพะลวย 26.49-34.79 °C จากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าสูงสุดประมาณปลายเดือนเมษายน และมีแนวโน้มลดลง และจากการสำรวจแนวปะการังเบื้องต้นไม่พบการฟอกขาว ซึ่งสอดคล้องกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมิถุนายน ปะการังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง