สำรวจแมงกะพรุนพิษเกาะล้าน ช่วงนี้ปลอดภัยไม่พบ
  • 19 มิ.ย. 2565
  • 62

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุนพิษ และติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณหมู่เกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ผลการสำรวจแมงกะพรุนพิษด้วยการวางอวนลอยกุ้งสามชั้น ไม่พบแมงกะพรุนติดอวน แต่พบเห็นแมงกะพรุนชนิด Versuriga anadyomene ระหว่างนั่งเรือในพื้นที่ 2 ตัว ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบค่าอุณหภูมิ ความเค็ม และความเป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง โดยมีค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย 5.6-5.75 mg/l (เกณฑ์ >6 mg/l)

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง