ดีใจ พบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูน อ่าวพุมเรียง
  • 19 มิ.ย. 2565
  • 289

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจรอยกินหญ้าทะเลของพะยูน บริเวณ อ่าวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช อ่าวพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และอ่าวทุ่งคา-สวี อ.สวี จ.ชุมพร ตามแผนพะยูนอนุรักษ์แห่งชาติ โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) พบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูนกระจายอยู่ในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล อ่าวพุมเรียง มีขนาดความกว้างของรอยกิน 20-30 ซม. ความยาว 2-4 เมตรต่อรอย แสดงให้เห็นว่ามีพะยูนหลายช่วงวัยเข้ามากินหญ้าทะเล โดยหญ้าทะเลที่พบส่วนใหญ่เป็นหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) และหญ้าใบพาย (Halophila beccarii) ส่วนในพื้นที่อ่าวเตล็ดและอ่าวทุ่งคา-สวี ไม่พบรอยกินหญ้าทะเลของพะยูน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประชากรพะยูนในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง