อาสาวัดจากแดงเก็บขยะลอยน้ำ ปากน้ำเจ้าพระยา
  • 23 มิ.ย. 2565
  • 64

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดง เก็บขยะที่ได้จากการติดตั้งทุ่นกักขยะ (Boom) ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้ขยะ 217 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขยะอินทรีย์ เศษพลาสติก ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว และโฟม ทั้งนี้ กลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดง นำขยะที่จัดเก็บได้ไปรีไซเคิล และส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะกำจัดให้ถูกต้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง