ชาวแหลมฟ้าผ่า เก็บขยะในคลองสวยเพื่ออนุรักษ์ทะเล
  • 23 มิ.ย. 2565
  • 73

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เครือข่ายและจิตอาสาในพื้นที่ 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจรักษ์ทะเล ครั้งที่ 6 ณ ศาลเจ้าพ่อปากอ่าว ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จัดโดยเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ร่วมกับสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ มีเรือประมงพื้นบ้าน 29 ลำ จัดเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและในคลองสรรพสามิต ได้ขยะ 1,750 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม ขยะทั่วไป และขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ ได้นำขยะที่คัดแยกไปขายเพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนขยะเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและยากไร้ในชุมชน ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้มอบให้เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่านำไปกำจัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง