ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนพื้นที่ปลูกป่าชายเลนชายฝั่งตราด
  • 23 มิ.ย. 2565
  • 64

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกิจกรรม “รวมพลังอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน”  โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ซีพี-ซีพีเอฟ เป็นประธาน ดดยจัดปลูกกล้าไม้ป่าชายเลนชนิด ต้นโกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ถั่วขาว แสม 100 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลากะพง ปูทะเล เพื่อสร้างแหล่งอาหารชุมชน ในพื้นที่เอกสารสิทธิ ของบริษัท ซีพี-ซีพีเอฟ ม.6 ต.ท่าพริก อ.เมือง จ.ตราด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง