ชาวละงู จัดปลูกต้นหยีทะเลในผืนป่าชายเลน
  • 23 มิ.ย. 2565
  • 68

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนละงูพิทยาคม 80 คน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ท้องที่บ้านป่าฝาง ม.9 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล เนื้อที่ 2 ไร่ โดยใช้พันธุ์ไม้หยีทะเล 300 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง