เพิ่มพื้นที่หญ้าทะเล เพิ่มพะยูนอ่าวปัตตานี
  • 23 มิ.ย. 2565
  • 74

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) นำเรือ ทช.206 และเรือยาง04 ปฏิบัติงานติดตั้งทุ่นแนวเขตหญ้าทะเล เพื่อสนับสนุนแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ พื้นที่อ่าวปัตตานี อ.เมือง และ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง