สำรวจสถานภาพแมงกะพรุนพิษ อ่าวไทยตอนล่าง
  • 24 มิ.ย. 2565
  • 228

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจประเมินสถานภาพแมงกะพรุน และแมงกะพรุนพิษ ด้วยวิธีวางเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้นในพื้นชายหาดสะกอม จ.สงขลา แหลมตาชี จ.ปัตตานี และหาดนราทัศน์ จ.นราธิวาส ผลการสำรวจ พบแมงกะพรุนพิษ คือ แมงกะพรุนไฟชนิด Chrysaora chinensis 12 ตัว ที่ชายหาดแหลมตาชี และพบแมงกะพรุนทั่วไป คือ แมงกะพรุนหอมชนิด Versuriga anadyomene 2 ตัว ที่ชายหาดนราทัศน์ ส่วนพื้นที่ชายหาดสะกอม ไม่พบการแพร่กระจายของแมงกะพรุน ทั้งนี้ ในพื้นที่ที่พบแมงกะพรุนพิษนั้น เจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานและเครือข่ายชาวประมง เพื่อให้เฝ้าระวังการได้รับบาดเจ็บจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง