พาสำรวจสถานภาพแนวปะการัง หมู่เกาะหมาก
  • 25 มิ.ย. 2565
  • 226

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect ณ หมู่เกาะหมาก จ.ตราด บริเวณอ่าวทองหลาง และแหลมตุ๊กตา เกาะหมาก เกาะระยั้งนอก เกาะลอม และเกาะกระดาด พบว่าเกาะลอม อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีมาก ส่วนบริเวณอื่น ๆ อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงเสียหาย มีปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) เป็นปะการังชนิดเด่น พบลักษณะการเกิดโรคปะการังที่ปรากฏอาการของโรคบนโคโลนีของปะการังที่มีชีวิต 3 รูปแบบ ได้แก่ โรคเนื้องอกสีชมพู (Trematodiasis) โรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี (Pigmentation response) และโรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ปะการังฟอกขาว เป็นจุด เส้น และ รูปแบบที่ไม่แน่นอน (Focal Bleaching and Non Focal Bleaching) และปัจจัยที่รบกวนสุขภาพปะการังมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การทับถมของตะกอนในบางส่วนของโคโลนี (Sediment Damage) และการกัดแทะของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง (Predation; PRD) กลุ่มปลาชนิดเด่น Family กลุ่มปลาสลิดหิน (Pomacentridae) ได้แก่ ปลาสลิดหินหางพลิ้ว(Neopomacentrus filamentosus) รองลงมา Family กลุ่มปลานกแก้ว (Scaridae) ได้แก่ ปลานกแก้วสีเพลิง (Scarus ghobban) Family กลุ่มปลากล้วย (Caesionidae) ได้แก่ ปลากล้วยหลังเหลือง (Caesio teres) และไม่พบปะการังฟอกขาวบริเวณหมู่เกาะหมาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง