พาไป สำรวจโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
  • 29 มิ.ย. 2565
  • 67

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาโดยใช้เครื่องมือ Acoustic survey เพื่อประเมินจำนวนประชากร สถานภาพ และการแพร่กระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ในการสำรวจคลื่นเสียงโลมาวางเครื่องมือแบบ A-tag for fixed monitoring ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน ทั้งนี้ เป็นการสำรวจโดยเรือสำรวจฯ และสัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่เกี่ยวกับการพบเห็นโลมาเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลประชากรของโลมาอิรวดีเป็นฐานข้อมูลในการเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์ประชากรโลมาอิรวดีให้คงอยู่คู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง