ลาดตระเวนหมู่เกาะราชา พร้อมเก็บกู้แพขยะออกจากทะเล
  • 29 มิ.ย. 2565
  • 217

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) นำเรือ ทช.107 ลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (smart marine patrol) เพื่อคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมสังเกตการณ์ระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเล การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การผูกใช้ทุ่นจอดเรืออย่างถูกวิธี แก่เรือท่องเที่ยว 5 ลำ และพบแพขยะทะเลประเภทอวนและเชือก บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะราชาใหญ่ ปริมาณ 10 ตารางเมตร จึงเก็บกู้และนำเข้าฝั่งเพื่อกำจัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง